10308079_1102141753142753_3832656589830718456_n
10557623_1102141986476063_8971136714665566574_o
12471346_1102142049809390_3205694854359075552_o
12471347_1102141883142740_8130464841174753892_o
12471653_1102142126476049_8258825685577077145_o
12489340_1102141776476084_5056042168337660537_o
12491797_1102141759809419_6139240798801990057_o
20151202_153653
20151202_153707
20151209_141331
20160127_131132
20160127_160208
20160203_160644
IMG-20160109-WA0005

2017-01-11

Bakgrund

Under hösten 2015och våren 2016 påbörjades renovering av 5-huggaren och Eloise.
Hösten 2016 skedde inget arbete.
Idag hade vi uppstartsmöte för att ta nya tag.

I mötet deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Sten Carlsson
- Ingolf Svahn
- Krister Ryding
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Lennart Andersson
- Lars-Rune Grahn
- Hans Norman
- Petri Eskilsson

Vi diskuterade och beslöt följande:
- Vi behöver lite struktur och därför kommer Göran att fungera som ordförande för renoveringsgruppen, Emma som ställföreträdande och Patrick göra anteckningar och vidarebefordra till hemsidan.

- Jan-Erik Hellman kommer att vara den som talar om för oss hur vi ska göra och i vilken ordning

- När det gäller Eloise funderade vi över om vi ska orka lägga ned allt det jobb som krävs för att färdigställa henne och få henne i sjön. Vi måste ju också ha en plan för hur vi ska sköta henne när hon blir klar. Ett alternativ kan vara att lägga henne i ett ”utställningshus” under tak.

- De flesta var nog eniga om att själva jobbet att renovera henne och ha en meningsfylld sysselsättning under tiden där vi lär oss saker är skäl nog. Därför beslöt vi att fortsätta och köra på onsdagseftermiddagarna från och med 2017-01-18.

- Det konstaterades att finns inga åtaganden från vår sida avseende Eloise.

- Det finns en tändkulemotor till Eloise inköpt för 12.500

- Vi behöver verktyg och material för att kunna jobba effektivt. Göran samlar på sig behov och vidarebefordrar.

- Patrick kontaktar Stellan Ekengren för uppdatering av hemsidan.

- Per-Olof Fred, Bengt Aronsson och Kurt Enoksson kanske vill vara med i vårt gäng

2017-01-18

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Jan-Erik Hellman
- Ingolf Svahn
- Krister Ryding
- Patrick Steiber
- Lars-Rune Grahn
- Hans Norman
- Petri Eskilsson
- Per-Olof Fred


Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning och fastskruvning av spant. Avser nedersta delen som skarvas mot den del av spanten som behålls.

Vad vi gjorde idag – Eloise:
- Inpassning i stäven och fastsättning av främre översta bordet på styrbordssida. Bordet skruvades fast med 6,0 x 50 mm rostfria (A4) skruvar i spanten. Förborrning med 12 mm kvistborr för att kunna plugga. Innan skruvarna drogs i doppades de i linoljevax. Vidare nitades bordet fast i underliggande bord med kopparspik 3 x 60. Förborrning med 10 mm kvistborr för att kunna plugga
och sedan 3 mm borr genom båda borden för niten.

- Samtidigt passades ett c.a 120 cm långt bord in i ett hål mitt på styrbordssidan.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsätta inpassning och fastsättning av nya spantdelar.

Vad vi ska göra nästa gång - Eloise:
- Inpassning av främre och översta delen av babordsbordet.
- Inpassning av ett bord för nästa ”hål” på styrbordssidan.

 

2017-01-25

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Jan-Erik Hellman
- Ingolf Svahn
- Krister Ryding
- Lars-Rune Grahn
- Hans Norman
- Per-Olof Fred


Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning och fastskruvning av spant. Avser nedersta delen som skarvas mot den del av spanten som behålls.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Det har visat sig att flera av spanten glappar eller riskerar att glappa. Det beror på att varje spant på varje sida består av två delar som är hopspikade. Virket kan vara dåligt på flera ställen. För att få stadga skruvades spantdelarna ihop med vagnsbult 10 cm X M10 och bricka samt mutter. Två skruvar på varje sida.

- Den understa delen av spanten som ligger nere i kölsvinet och säkert har ett eget namn som jag inte känner till var dålig åtminståene på ett ställe. Borttag av denna del påbörjades.

-  Inpassning av främre och översta delen av babordsbordet

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsätta inpassning och fastsättning av nya spantdelar.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Skruvning och fastnitning inklusive laskbrickor av främre och översta delen av babordsbordet.

- Inpassning av ett bord för nästa ”hål” på styrbordssidan.

 

2017-02-0                                          

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Ingolf Svahn
- Krister Ryding
- Lars-Rune Grahn
- Hans Norman
- Per-Olof Fred
- Petri Eskilsson
- Lars Beckman
- Karl-Henrik Emanuelsson

Beslut som vi tog idag:
Elise ska heta Elise och inte Eloise.

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning och fastskruvning av spant.
- Borttagning list vid översta bordet.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Nitning av främre övre bord på babordssidan inklusive laskbrickor.
- Fastsättning och nitning av ett bord på styrbordssidan. Fjärde uppifrån.
-  Borttagning av bränsletank.
- Hyvling av nya stäven för att få till rätt proportioner.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fastnitning av nya spantdelar mot borden.
- Borttagning av översta bordet.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Passa in ett bord på C:a 2,5 meter på styrbordssidan.
- ”Hyvla in” översta bordet på babordssidan. Hela vägen från för till akter?
- Fortsatt mallning av spantdel till kölsvinet och sedan tillverka en del. Helst i ett stycke.

Kvar - Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.

 

2017-02-08

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Krister Ryding
- Lars-Rune Grahn
- Hans Norman
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Jan-Erik Hellman

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning och fastskruvning av spant. Några av de nya spanten  har gått av då de skulle böjas in med skarp böjning. Nya spant har tagits fram och basats.
- Borttagning översta bordet på ena sidan.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Tillverkning och inpassning av nytt knä i fören mellan bordssidorna.
-  Hyvling av 2,5 m långa bordet.
-  Renskrapning av anläggningsyta på kvarvarande bord innan nytt bord nitas fast.
-  Slipning och putsning av nya stäven för att få snygg övergång till borden.
- Påbörjad fastsättning av järnet från kölen upp över stäven.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fastnitning av nya spantdelar mot borden.
- Borttagning av översta bordet (fortsättning).

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Passa in ett bord på C:a 2,5 meter på styrbordssidan.
- ”Hyvla in” översta bordet på babordssidan. Hela vägen från för till akter?
- Fortsatt mallning av bottenstock till kölsvinet och sedan tillverka en del. Helst i ett stycke.

Kvar – 5-huggaren.
- Behöver flera bord bytas??
Kvar - Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.
Vad som diskuterades vid fikat:
- Bandsågsband och band till slipmaskin. Var köper man och vilken kvalité får man?
- Emma berättade för Patrick om 5-huggaren. Ska in på hemsidan vad det lider.


2017-02-15

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Krister Ryding
- Hans Norman
- Lars Beckman
- Jan-Erik Hellman

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Påbörjat borttagning av dåliga bord på både babord och styrbordssidan.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Sågning (med bandsåg) och hyvling av det nya knät  i fören mellan bordssidorna för att få till passning och fall ut mot sidorna.
-  Mallning av två nya däcksbalkar till fördäcket.
-  Utsågning av de nya däcksbalkar med bandsåg
- Hyvling av de nya däcksbalkarna till lagom bredd.
- Påbörjad inpassning av nya däcksbalkarna mot borden och mot XXXXXX. Det är en knepig uppgift eftersom det är en ”3-vägskorsning i flera plan”.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Borttagning av bord.
- Borttagning av översta bordet (fortsättning).

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Passa in ett bord på C:a 2,5 meter på styrbordssidan.
- ”Hyvla in” översta bordet på babordssidan. Hela vägen från för till akter?
- Fortsatt mallning av bottenstock till kölsvinet och sedan tillverka en del. Helst i ett stycke.

Oklart  –Elise:
- Kommer knät i fören och däcksbalkarna att ge tillräcklig fall på fördäcket för att vattnet ska rinna av?
Kvar - Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.
Vid fikat:
- Besök från Kommunen – Göran och Roger.
- Lars Beckman bjöd på semmeltårta.


2017-02-15

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Hans Norman
- Ingolf Svahn
- Petri Eskilsson
- Per-Olof Fred
- Jan-Erik Hellman

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning av ett bord på babordssidan.
- Borttagning av översta borden och rengöring av anläggningsytor på kvarvarande bord.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Inpassning av nya knät samt håltagning för stävjärn i knät. I stävjärnet finns ring för förtöjning.
-  Inpassning av nya däcksbalkar till fördäcket.
-  Akterstäven påförning av tjära på anläggningsytor.
- Inpassning av mall för tillverkning av ny bottenstock.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsättning av bordbyte.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Sätta fast det knät i fören.
- Fortsatt arbete med däcksbalkar.
- Inpassning av bord på styrbordssidan (krävs 3 man då bordet är långt)

Oklart  –Elise:
- Kommer knät i fören och däcksbalkarna att ge tillräcklig fall på fördäcket för att vattnet ska rinna av?
Kvar - Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.
Vid fikat:
- Besök från Kommunen – Göran och Roger.
- Emma bjöd på semmeltårta tack vare födelsedag.


2017-03-01

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Lars Beckman
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Petri Eskilsson
- Ingolf Svahn
- Lars-Rune Grahn
- Per-Olof Fred
- Krister Ryding

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Hyvling av nya bord.
- Inpassning av översta borden. Både styrbord och babordssida.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Fastsättning av ett bord på styrbordssidan. Viss nitning kvarstår. .
-  Akterstäven, inpassning av ekbit som ska ersätta rutten del som sågats bort.
- Inpassning av ny bottenstock.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsättning av bordbyte.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Sätta fast det knät i fören.
- Fortsatt arbete med däcksbalkar.
- Nitning av bord på styrbordssidan.

Oklart  –Elise:
- Kommer knät i fören och däcksbalkarna att ge tillräcklig fall på fördäcket för att vattnet ska rinna av?
Kvar - Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.
Övrigt:
- Så fort någon del på någon av båtarna blir helt klar kommer det att listas i detta dokument. Det ska bli kul att se listorna bli längre och längre.
- Det behövs mera kopparspik 60mm x 4 mm.


2017-03-08

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Lars Beckman
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Petri Eskilsson
- Janne Hellman
- Per-Olof Fred
- Krister Ryding

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning av översta borden. Påbörjad nitning.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Nitning av ett bord på styrbordssidan.  
-  Akterstäven, inpassning av ekbit som ska ersätta rutten del som sågats bort.
- Inpassning av ny bottenstock med hjälp av yxa och hammare.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsättning av nitning av nya borden.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Sätta fast knäet  i fören.
- Fortsatt arbete med däcksbalkar.
- Fortsatt inpassning av bottenstock.

Oklart  –Elise:
- Kommer knät i fören och däcksbalkarna att ge tillräcklig fall på fördäcket för att vattnet ska rinna av?
Kvar - Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.
Vid kaffet:
- Våra gäster Stig Emilsson, Gösta Lissheim och Lars Sylvan från Söderköping berättade om att där de bor i Söderköping (Vikingagatan) fanns tidvis 4 båtbyggerier! Detta under tidsperioden 1906-1965. Lars har tillsammans med Lars Hedenström skrivit boken ”Söderköping Nu och Då”. I den finns en del om båtbyggeri och många bilder. Vidare rekommendera Lars hemsidan www.stragnhildsgille.se/bildarkiv där det finns c:a 18.000 bilder och massor av båtbilder.
- Till hösten kommer kanske Lars och håller föredrag.
- Till kaffet dök Christian upp och bjöd på wienerbröd och kakor.

2017-03-15   

 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Lars Beckman
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Petri Eskilsson
- Janne Hellman
- Lars-Rune Grahn
- Krister Ryding
- Christian Trygg
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning av översta borden. Fortsatt nitning.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Tillverkning av laskbrickor (hyvling, sågning med bandsåg, slipning på bandslip).
-  Fastsättning av laskbrickor (tjära på undersidan, förborrning, långa kopparnit nitas).
-  Akterstäven, fortsatt inpassning av ekbit som ska ersätta rutten del som sågats bort.
- Knäet i fören fastskruvat

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsättning av nitning av nya borden.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Fortsatt arbete med däcksbalkar.
- Fortsatt inpassning av bottenstock.
- Såga ut ”remsor” som ska ligga ovanpå däcksbalkarna innan fördäcket läggs för att ge lagom fall.
Kvar – Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – tre ställen i fören.
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan skall bytas. Det blir inte snyggt annars.

Tredje båten:
Anders och Kjell Olofsson jobbar med renovering av en stor campingbåt från tidigt 50-tal. Skänkt till föreningen. Hallqvist och Hellman vet nog mera. Kanske är båten byggd i Söderköping och den var utrustad med en kraftig motor (Gray Marine?) som gjorde att den planade. Vi ska försöka att följa och beskriva renoveringsjobbet hädanefter fastän det inte sker i samma lokal som jobbet med Elise och 5-huggaren sker.
 

2017-03-22
                          
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Lars Beckman
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Petri Eskilsson
- Janne Hellman
- Lars-Rune Grahn
- Krister Ryding
- Christian Trygg
- Ingolf Svahn
- Hans Norman
- Per-Olof Fred

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning av översta borden. Fortsatt nitning.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Valde ut ekplankor för två bord i fören och ett överst i aktern. Hyvling, avritning från gammalt          bord, sågning med bandsåg.
-  Utsågning och inpassning av ny däcksbalk i.st.f. den som hade otillräcklig lutning.
-  Akterstäven, fortsatt inpassning av ekbit som ska ersätta rutten del som sågats bort.
- Inpassning av bottenstock
- Aktre delen av översta bordet på styrbordssidan borttaget.

Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsättning av nitning av nya borden.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Fortsatt arbete med däcksbalkar.
- Fortsatt inpassning av bottenstock.
- Basa de nya borden.

Kvar – Elise:
- Delar till flera bord behöver bytas – två ställen i fören.
- Planering för fortsatt arbete och materialanskaffning för höstens jobb.

Tredje båten:
Anders och Kjell Elofsson var inte här idag. 

Fika nästa gång.
Den här gången är det Patricks tur att bjuda på något.

”Terminsslut”
Onsdagen den 12:e april blir sista gången för våren.  Då fixar vi knytkalas.

2017-03-29
                 
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Lars Beckman
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Petri Eskilsson
- Christian Trygg
- Ingolf Svahn
- Hans Norman
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning av översta borden. Fortsatt nitning.
- Basning av ett spant som gått av.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Basning av bordet akter styrbord. Snabb fastsättning med tvingar mot gamla bordet för att få formen korrekt när bordet torkat och stelnat.
-  Inpassning av mall att utgå från när bord sågas ut till glugg i styrbords skrov.
- Basning och fastsättning med tvingar av tre avbärarlister som ska sitta på övre bordet.
Vad vi ska göra nästa gång – 5-huggaren:
- Fortsättning av nitning av nya borden.

Vad vi ska göra nästa gång - Elise:
- Passa in bordet i aktern.
- Fortsatt arbete med mall till bord i fören.
Kvar – Elise:
- Planering för fortsatt arbete och materialanskaffning för höstens jobb.

Tredje båten:
Anders och Kjell Elofsson håller på med bordbyte.  Ambitionen är att skriva mera om det projektet vartefter.

Hemsidan.
Patrick och Stellan ska träffas (kanske till påsk) för att se vad vi kan göra.

Vid fikat.
Både Patrick och Petri hade med sig denna gång så det gick ingen nöd på oss.

2017-04-05

 
Idag deltog följande:
Göran Karlsson 
Lars Beckman
Petri Eskilsson
Karl-Henrik Emanuelsson
Ingolf Svahn
Krister Ryding
Hans Norman
Janne Hellman
Anders Elofsson
Kjell Elofsson
Per-Olof Fred

Vad vi gjorde idag -5 huggaren
Inpassning av översta bordet
Nitning

Vad vi gjorde idag Elise
Inpassning av bord medelst oljebasning
Inpassning av avbärsrlist
Inpassning av akterstäv

Vad ska vi göra nästa gång 5-huggaren
Nitning och inpassning av övre bord

Vad ska vi göra nästa gång Elise
Färdigställning av akterstäv
Färdigställning avbärsrlist
Inpassning bord
Nitning laskbrickor

Tredje båten
Byte av bord
Flyttat över båten till vagn

NT på besök idag
Rikard w Larsson intervjuade och fotade

Nästa gång ingen fika utan:
Avslutning på vintersäsongen på dymmelonsdagen med knytkalas2017-03-29
          
Idag deltog följande:
- Göran Karlsson
- Lars Beckman
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Petri Eskilsson
- Christian Trygg
- Ingolf Svahn
- Hans Norman
- Anders Elofsson
- Jan-ErikHellman
- Margareta Hellman
- Per-Olof Fredag
- Lars-Rune Grahn
- Hans Engström

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Inpassning av översta borden. Fortsatt nitning.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Inpassning av bordet akter styrbord. 
-  Epoxylimning av akterstäv.
- Fastsättning avbärarlist babords för.
Vad vi ska göra när vi återupptar arbetet – 5-huggaren:
- Fortsättning av nitning av nya borden.
- Byte av 5:e bordet uppifrån. Del av.

Vad vi ska göra när vi återupptar arbetet   - Elise:
- Fastsättning av bordet i aktern.
- Nita laskbrickor.
- Bestämma hur hög förstäven ska vara för att kunna avsluta arbetet med förstäven och järnlisten.
- Fortsatt arbete med bord i fören (2 stycken).
- Slutföra jobbet med den nya däcksbalken.
- Montera avbärarlister.
Knytkalas.
Vi hade ett trevligt knytkalas med jättegod mat och dryck som rundade av säsongen.

2017-10-18

 
Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Hans Norman
- Petri Eskilsson
- Håkan Söderholm
- Helena Eliasson

Uppstart av höstsäsongen.
Idag började höstsäsongen. Vi kommer att hålla på varje onsdag em.  mellan klockan 13 och cirka 17  med en fikarast.
Vi räknar med att hålla på till den 13:e eller 20 december vilket innebär 9 eller 10 ggr.
Ingen av de som var med på våren har meddelat att de hoppar av varför vi kommer att vara 17 stycken om jag räknat rätt. Vi vill särskilt välkomna våra nya medlemmar i renoveringsgruppen Håkan Söderholm och Helena Eliasson.
Det vi har att göra är att jobba på med 3 båtar - Elise, 5-huggaren och sportbåten.
Patrick föreslog att vi ska ha en person per båt som har koll på vad som ska göras på resp. båt, vilket mtrl som ska anskaffas hur och varifrån, vilka verktyg som behövs etc. Vi får fundera på förslaget och diskutera senare.
Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Nitning av ett bord.
- Inventering av mtlbehov.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Inpassning av avbärarlist babord akter.
-  Inventering av mtrlbehov.

Vad vi behöver skaffa– 5-huggaren:
- Nitar minst 50 mm till ett antal av 200. (Peter skaffar?)
- Brickor till spik med sida 3mm. (Peter)

Vad vi behöver skaffa– Elise:
- Rostfri skruv A4 80x6 mm med försänkt tox-skalle. (Peter).
- Nitar 75x3,5 mm (Peter).
- Brickor till spik med sida 3,5 mm. (Peter)
- Epoxi-lim. (Emma fixar).
Övrigt
- Önskemål om guidad rundvandring på området
- Pärm med minnesanteckningar lämnades på fikabordet.


2017-10-25

 
Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Göran Karlson
- Jan-ErikHellman
- Petri Eskilsson
- Håkan Söderholm
- Helena Eliasson
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson


Rättelse.
Vid förra mötet deltog även Anders och Kjell Elofsson .
Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Nitning av övre bord babord och påbörjat styrbord.
- Inpassning skarvbit styrbord.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Ifyllning av nithål med fönsterkitt.
-  Tillsågning av ekbitar för de främre borden.

Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Basa ett nytt spant som ska ersätta ett som gått av.
- Förbereda en list som ska sitta på insidan av relingen med uttag för ”spanttopparna”.
- Hyvla ned översta bordet till spanttopparna.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Hyvla insidan på den nya biten till babordsidan. Hyvling måste ske med simshyvel med en fastspänd styrlist för att få en kant. Dessutom ska hyvlingen falla från avverkning av 0 till nästa alltihop.
- Nita sista delen på babordssidan på nya bordet.
- Skruva fast avbärarlist babordssidan.
- Passa in en mellanbit avbärarlist babordssidan.
- Nita fast en laskbricka på styrbordssidan.

2017-11-01

 
Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Göran Karlsson
- Jan-ErikHellman
- Petri Eskilsson
- Håkan Söderholm
- Helena Eliasson
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Hans Norman
- Karl-Henrik Emanuelsson

Gäster.
- Lars-Åke Carlsson
- Hans Engström
Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Basade spant och nitade bord.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Inpassning av bord i fören på babordssidan genom hyvling med simshyvel och sågning på bandsågen.
-  Nitat bord akter babord.
- Tjärat och satt fast avbärarlist babordssidan.

Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Förbereda en list som ska sitta på insidan av relingen med uttag för ”spanttopparna”.
- Hyvla ned översta bordet till spanttopparna.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Fortsatt inpassning av bord babordssidan i fören.
- Passa in en mellanbit avbärarlist babordssidan.
- Nita fast en laskbricka på styrbordssidan.
Sportbåten:
Genom samtal med Anders och Kjell framkom:
- Träbåtsföreningen har fått båten i gåva.
- Båten är klinkbyggd och har måtten 6,30 x 2 och liknar en Vindö 21 från Storebro.
- Kjell och Anders hämtade idag en 6-cylindrig motor Volvo B30. Den kostade 15 tusen.
- Kjell och Anders började jobba med båten i januari och kör onsdagar.
- Det som görs nu är byte av ett antal bord, sedan ska motorbädden förstärkas och en ny akterspegel göras.

Övrigt:
På tisdag kommer Radio Östergötland på besök klockan 10. De ska göra ett inslag om oss i direktsändning. Emma talar för föreningen och uppmanar alla som kan att komma redan 9.15 så att lyssnarna kan märka att vi är en aktiv och levande förening.

Vi har fått en snickerikombimaskin Stenbergs i gåva av Valdemarsviks kommun.
I tidningen Nostalgi nr 10 2017 finns ett reportage med bild om Hans Engströms båt.


2017-11-08

 
Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Göran Karlsson
- Jan-ErikHellman
- Petri Eskilsson
- Ingolf Svahn
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Karl-Henrik Emanuelsson

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
-  Nitade bord.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Inpassning av bord i fören på babordssidan. Eventuellt är biten för kort. Det blir lätt så då man hyvlar på insidan och det nya bordet ska glida upp på insidan av gamla bordet. Samtidigt är det svårt att passa in en bit som är för lång. Vi beslöt att sova några nätter på problemet och ta beslut nästa gång. Det är ju synd att kassera ett bord som man lagt ner en massa arbete på men samtidigt är det ett väldigt viktigt stycke på båten.
-  Nytt bord på styrbordssidan. Här konstaterade vi utan tvekan att bordet är för kort och gick ut för att leta reda på en ny ekplanka att utgå från för att tillverka ett nytt bord. Tyvärr är sågbladet på bandsågen slitet så vi får hitta andra bearbetningsalternativ. Det får bli handcirkelsåg och styrlist nästa gång.
- Passat in och monterat felande avbärarlist på babordssidan. Tyvärr saknas några skruvar.

Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Förbereda en list som ska sitta på insidan av relingen med uttag för ”spanttopparna”.
- Hyvla ned översta bordet till spanttopparna.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Fortsatt inpassning av bord  i fören.
- Nita fast en laskbricka på styrbordssidan.
Sportbåten:
Rättelse: Kjell och Anders har jobbat med båten sedan hösten 2016.
Övrigt:
- Träbåtsföreningen har fått en liten båtvagn i gåva av Magnus Gustavsson i Hummelvik.
- Föreningen har fått ett plåtskjul till skänks. Samling på Storängen kl 9 på måndag för att påbörja nedmontering och flyttning.
- Göran ledde en rundvandring på området och visade vilka delar som hör till WSK och vad som hör till Träbåtsföreningen.

I tidningen Nostalgi nr 10 2017 finns ett reportage med bild om Hans Engströms båt.


2017-11-15

 
Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Göran Karlsson
- Jan-Erik Hellman
- Håkan Söderholm
- Ingolf Svahn
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Per-Olof Fred
- Karl-Henrik Emanuelsson


Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Tillverkade pluggar till översta bordet.
- Hyvla på översta bordet för att anpassa till spanttopparna.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Kapade, klöv och hyvlade bräda för styrbords bord till fören..
-  Monterade avbärarlist till fören på styrbordssidan.
- Skruvade dit felande skruvar till  avbärarlist på babordssidan. 

Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Förbereda en list som ska sitta på insidan av relingen med uttag för ”spanttopparna”.
- Fortsätta hyvla ned översta bordet till spanttopparna.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Fortsatt tillverkning av till båda sidor i fören.
- Nita fast en laskbricka på styrbordssidan.
 
WhatsApp:
Patrick berättade om Whatsup som är en applikation (system) som man kan ladda ner i smarta telefoner.
I denna applikation kan man skapa grupper och med en knapptryckning nå alla i gruppen med ett meddelande som når alla i gruppen samtidigt.
Till meddelandet kan bifogas bilder, filmsnuttar, positionsangivelser etc.
Patrick har lagt upp en grupp kallad båtrenoverare och den innehåller nu: Patrick (administratör), Emma, Håkan, Helena, Pelle och Ingolf.
Den som vill vara med i gruppen ska ladda ner appen Whatsapp till sin telefon och kontakta Patrick.


2017-11-22

Idag deltog följande:
- Petri Eskilsson
- Patrick Steiber
- Göran Karlsson
- Håkan Söderholm
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Karl-Henrik Emanuelsson

Till kaffet:
- Hans Engström
Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
- Tillverkade pluggar till översta bordet efter att ha klämt ihop vingarna i pluggborren från 13 till 11,5 mm.
- Limmade fast pluggarna med polyuretanlim och vattendusch.
- Monterade list på insidan av översta bordet.

Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Tänkte hyvla ca 3 cm fals på kanten av brädan med hjälp av en smal simshyvel. Det visade sig vara ”omöjligt” då trät var jättehårt och vresigt pga en ”felplacerad” kvist. Vi använde en raspskiva på en vinkelslip och putsade efter med en smal bandslip.
-  Nitade aktre delen av översta bordet på styrbordssidan.

Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Försöka göra klart nitning av spanten.
- Fortsätta limma pluggar.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Slutföra nitning av aktre bordet inkl. laskbricka.
- Fortsätta inpassning av nya bordet styrbord i fören.
- Börja tänka på förberedelser för skarndäcket och sarger till sittbrunnen i för och akter.

Sportbåten.
Anders och Kjell räknar med att de kommer att behöva byta minst 40 meter bord innan de går vidare med nya moment i renoveringen.

WhatsApp:
Nu har vi kommit igång med WhatsApp och har 8 medlemmar anslutna just nu. Vi har testat att skicka text och bilder och kommer nog att få nytta av denna funktion i våra telefoner.
Julbordet.
Det är inte så många som anmält sig hittills. Försök göra lite reklam bland kompisar och grannar.2017-11-29

  Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Göran Karlsson
- Petri Eskilsson
- Håkan Söderholm
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Karl-Henrik Emanuelsson
Till kaffet:
-Hans Engström
Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
-  Passade in bord babordsidan.
-  Limmade pluggar.
-  Hyvlade list till relingen.
Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Nitade bord och laskbrickor.
-  Bearbetade akterstäven inför iskarvning av en ny bit..
Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Fortsätta med inpassning av bord.
- Fortsätta med pluggning.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Fortsatt inpassning av bord  i fören.
- Nita fast en laskbricka på styrbordssidan.
Sportbåten:
Fortsatt bordbyte.
Övrigt:
- Intresse finns för utbildning i fräsning finns om någon kan hålla i en sådan utbildning. Kom upp vi förra mötet.


2017-12-06
       
Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Janne Hellman
- Petri Eskilsson
- Håkan Söderholm
- Helena Eliasson
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Karl-Henrik Emanuelsson
- Hans Norman

Till kaffet:
-Hans Engström

Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
-  Tillverkade och limmade pluggar.
-  Spände ut relingen c:a 30 mm på varje sida för att ”forma till” båten.
-  Hyvlade  relingen.
Vad vi gjorde idag – Elise:
- Passade in bordet på styrbordssidan i fören.
-  Skruvade fast avbärarlist på styrbordssidan.
-  Bearbetade toppen på akterstäven.
Vad vi ska göra nästa gång– 5-huggaren:
- Fortsätta med pluggning, nitning och hyvling av relingen.

Vad vi ska göra nästa gång– Elise:
- Fortsatt inpassning av bord  i fören.
- Fortsatt arbete med avbärarlist.
Övrigt:
-  Spridning av info. Vi skriver idag mötesanteckningar från varje möte som vi mejlar runt till alla i renoveringsgruppen. Vidare har vi nyligen lagt upp en grupp i Whatsup som möjliggör att skicka bilder, filmsnuttar och meddelanden till alla i gruppen på sekunden. Nu till frågan: Ska vi inkludera Stellan i mejllistan och Whatsup-gruppen? Om vi gör det så finns möjligheten att lägga upp på hemsidan och sprida info till ”hela världen”. Fundera på det. Det kanske ska till någon slags policy innan bilder på personer läggs ut på hemsidan. Styrelsefråga?
- Nästa gång rundar vi av höstterminen med en julmacka och valfri medhavd dryck. Anmäl till Hans för gemensamt inköp av mackorna.


2017-12-13

        

  Idag deltog följande:
- Christian Trygg
- Patrick Steiber
- Göran Karlsson
- Petri Eskilsson
- Hans Norman
- Anders Elofsson
- Kjell Elofsson
- Petri Eskilsson
- Janne Hellman

Till kaffet:
-Hans Engström
Vad vi gjorde idag – 5-huggaren:
-  Nitade bord.
- Förberedde relingslist.
Vad vi gjorde idag – Elise:
-  Nitade laskbricka.
- Satte fast avbärarlist styrbordssidan.
-  Passade in bordet i fören på styrbordssidan.
Fortsättningen:
Idag var det sista träffen för hösten. Nu tar vi jul och nyårsledigt och träffas igen onsdagen den 10.e januari 2018.
Vi räknar med att hålla på till 28:e mars (onsdagen före påsk).
Beträffande Elise hoppas vi att då vara klara med hela skrovet (bordbyten, spant, bottenstockar och stävar) vidare avbärarlister, och påbörja:
- Skarndäck
- Sarg i för och akter och förstärkningar (knän) som behövs
Övrigt:
- Hans har varit i kontakt med tidningen Veteranbåten och kanske kommer ett reportage om oss.
- Vi startar 2018 10:e januari och räknar med att ha ett knytkalas den 17:e.
- Whatsup har installerats av många och nu är det bara några få i vår grupp som inte är med.
- Vi beslöt att skicka dessa anteckningar till Stellan för publicering på hemsidan. Hans kontaktar Stellan.
Önskemål om förbandslåda i renoveringsverkstaden framfördes.WaldemarsviksTräbåtsförening Renoveringsgruppen
19MG-20171205-WA0000
20MG-20171205-WA0006---kopia---kopia---kopia
21MG-20171205-WA0008---kopia---kopia---kopia
22IMG-20171205-WA0010
23MG-20171205-WA0012
24IMG-20171205-WA0013
25MG-20171206-WA0007
26MG-20171206-WA0005
27MG-20171205-WA0009
010151125_135824
020151125_153119
20160113_154943
030151202_132223
040151202_151010
050151202_153653
070151209_141324
080160113_154858
090160120_161221
100160127_131335
110160127_133024
120160127_160208
130160127_160227
140160203_160644
150151127_183952
160151209_155859
180160120_161127
1760151202_153707
bilder 1
bilder 2